Anul 1918 în presa de limbă germană a Imperiului Habsburgic
 • Descrierea proiectului: Acest proiect urmărește modul în care presa de limbă germană din Imperiul Habsburgic a tematizat evenimentele cruciale ale Primului Război Mondial, reflectând îndeosebi importanța și consecințele acestora pentru publicul de limbă germană din diversele regiuni ale Imperiului.
 • Coordonatori: • Ministerul Federal Austriac pentru Relații Europene, Integrare și Relații Externe
  • Academia de Științe din Viena • Univ. Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca • prof. dr. Rudolf Gräf (Institutul de Cercetări Socio-Umane din Sibiu al Academiei Române) • conf. dr. habil. Bianca Bican (UBB Cluj-Napoca).
Braşovul multietnic ca spaţiu experimental literar ȋn prima jumătate a secolului al XX-lea (IKGS P14-12)
 • Descrierea proiectului: Acest proiect urmărește viaţa literară a Braşovului ȋn prima jumătate a sec. XX, cum apare ‚spaţiul’ oraşului ȋn anlizele şi textele literare de până la sfârşitul celui de-al Doilea Război Mondial.
 • Colaboratori ȋn proiect: • lect. dr. Réka Jakabházi (UBB) • dr. Enikő Dácz (IKGS) • lect. dr. Ana-Maria Pălimariu (UAIC)
Dezvoltarea Sustenabilă a Membrilor unei Organizaţii pentru o integrare reuşită în companie
 • Descrierea proiectului: Proiectul de cercetare are ca obiectiv analiza practicilor sustenabile de HR în companiile din domeniul IT. Astfel, proiectul își propune o radiografie a bunelor practici implementate de companii în contextul actual al schimbarilor economice și sociale, dar și organizarea unui ghid de recomandări pentru a optimiza procesele de recrutare, selecție și retenție a angajaților.
 • Coordonator al proiectului: Lect.univ.dr. Diana Ivana
  Unitate administrativă: STAR-UBB
Editarea critică a operei scriitorului Wolf von Aichelburg IKGS P09-19
 • Descrierea proiectului: Scriitorul de limbă germană Wolf von Aichelburg a fost declarat în perioada comunistă datorită formației sale umaniste persona non grata. Personalitatea lui complexă precum și prieteniile cu oameni de cultură de limbă germană și română erau privite rău de către regimul autoritar. În anul 1948 a fost condamnat pentru prima dată la închisoare și apoi trimis cu domiciliu forțat în Moldova. În anul 1959 a fost din nou condamnat în cunoscutul proces al scriitorilor de limbă germană la 25 de ani închisoare și muncă forțată. Între anii 1952 și 1956 s-a aflat așadar în domiciliu forțat în satul Măicănești, județul Galați unde și-a câștigat existența ca simplu îngrijitor la școala din localitate. Scopul proiectului este editarea critică a poeziilor și scrisorilor din această perioadă și reconstruirea unor fenomene culturale și de istorie literară a epocii respective.
 • Participanți/coordonatori: • Departamentul de Limba și Literatura Germană (lect. dr. Laura Laza) • Institutul Brenner de pe lângă Universitatea Innsbruck (dr. Annette Steinsiek; mag. dr. Ursula A. Schneider) • Institutul pentru Cultura și Civilizația Germană din Europa de Sud-Est.
Film-Limbã-Ȋntâlnire
 • Descrierea proiectului: O limbã nouã se învaţã prin actul vorbirii, respectiv prin comunicare. Cine dorește sã înveţe o limbã nouã are în primul rând nevoie de exprimare oralã. Prin actul vorbirii se aplicã cel mai concret o limbã. Ȋn conversaţia cu alte persoane, efectele limbii acţioneazã imediat, iar vorbitorii au sentimentul, cã ceea ce au exprimat are un efect semnificativ pentru interlocutori. Scopul educaţiei prin film și teatru vizează, de asemenea, sinergiile ambelor abordări. Ambele promoveazã și pretind acţiuni creative și experimentale în aria lingvisticã. Atât filmul, cât și teatrul integreazã limba pe diferite nivele și oferã ajutor atractiv și diversificat, favorabil producerii limbii. Volumul “Spiel-Film-Sprache. Grundlagen und Methoden für die film- und theaterpädagogische Sprachförderung im Bereich DaZ/ DaF”(“Joc-Film-Limbã. Fundamente și metode pentru promovarea limbii prin intermediul filmului și al teatrului, în domeniul “LimbaII/Limba strãinã”) conţine atât informaţii utile din domeniul didactic al limbii și al educaţiei prin teatru și film, cât și o varietate de exerciţii creative și dinamice în vederea învãţãrii limbii și a aplicabilitãţii acesteia, prin intermediul filmului și a teatrului.
 • Parteneri colaboratori și conducãtori ai proiectului: • M.A. Katja Holdorf (Universitatea Pedagogicã din Ludwigsburg/ Germania) • prof. univ. dr. Björn Maurer (Universitatea Pedagogică din Thurgau/ Elveția) • Dr. Mirona Stănescu (Universitatea Babea-Bolyai) • M.A. Daniel Trüby (Universitatea Pedagogicã din Ludwigsburg/ Germania)
Germana ca limbă străină ȋn Europa Centrală şi de Est: noi perspective ȋn formarea de cadre didactice (CIII-HU-1201-02-1819)
 • Descrierea proiectului: Acest proiect urmărește relaţia dintre formarea de cadre didactice universitare şi domeniul germanei ca limbă străină. Este vorba despre o colaborare dintre mai multe universităţi (Debrecen, ELTE, Rijeka, Salye, Potsdam, Ljubljana, Babeş-Bolyai), care oferă perspective diferite asupra mai multor limbi şi culturi.
 • Coordonator: Dr. Andrea Horvath (Univ. Debrecen)
  Participanți de la linia germană a UBB: conf. dr. Daniela Vladu
Limbă și cultură germană în România (1918-1933). Realități „post-imperiale“, discurs public și cîmpuri culturale Grant: PN-III-P4-ID-PCCF-2016-0131
 • Descrierea proiectului: Proiectul de față are în vedere să propună un model conceput în chip multi-, inter- și transdisciplinar al tipurilor și varietăților de interacțiune pe care ansamblul de coduri și sisteme comunicative, relații sociale, „bunuri simbolice“ (discursuri, texte, opere de artă), instituții, practici, tradiții ș.a.m.d., constitutive, la un moment dat, pentru ceea ce se înțelege prin „identitatea“ culturală românească, le-a dezvoltat în arealul său de manifestare specific, determinabil din punct de vedere geografic și istoric, prin intersectarea ei firească în spațiul comun, social și istoric, al civilizației europene, cu acel ansamblu identitar subsumabil conceptului cuprinzător de „cultură germană“.
 • Coordonatori: • Prof. univ. dr. Andrei Corbea-Hoișie • Prof. univ. dr. Rudolf Gräf Coordonatorii grupului din cadrul UBB: • Conf. dr. Daniela Vladu • Prof. dr. Andras Balogh
O istorie a traducerilor în limba română, sec. XX (ITLR)
 • Descrierea proiectului: Acest proiect urmărește elaborarea unui volum de sinteză despre genurile și speciile literare traduse în limba română, precum și despre tipologia traducerilor de specialitate, urmărind, totodată, biobibliografiile traducătorilor, evoluția limbii române prin prisma traducerilor și o analiză a contextului cultural al acestora.
 • Coordonatori: • Prof. Muguraș Constantinescu (Univ. din Suceava) • Prof. Rodica Dimitriu (Univ. din Iași) • Prof. dr. Rodica Lascu-Pop (UBB Cluj-Napoca)
 • Participanți de la linia germană a UBB: • Conf. dr. habil. Bianca Bican (coordonator capitol) • Conf. dr. Daniela Vladu • Lect. dr. Anita Szell.
Teatrul german ȋn Europa (sec. XVII-XX)
 • Descrierea proiectului: Grupul de cercetare a fost înființată de Horst Fassel și de Paul S. Ulrich în anii 90, domeniul de interes al cercetărilor fiind istoria teatrului german în afara granițelor istorice ale Germaniei și Austriei. În prezent are loc relansarea Societății Thalia Germanica (cu aprox. 15 membri) prin conferințe, workshop-uri, volume comune, după calendarul următor: noiembrie 2019: conferință internațională de teatru în cooperare cu Univ. Babeș-Bolyai la Cluj, 2020: redactare volum conferință, 2021: conferința Societății în Estonia.
 • Coordonator: Paul S. Ulrich (Thalia Germanica Forschungsgesellschaft)
 • Participanți de la linia germană a UBB: Conf. dr. Nora Tar