Specializare nivel licență: Administrarea afacerilor în limba germană
Specializare nivel master: Management internațional în limba germană

DATE ŞI FAPTE: Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor este astăzi una dintre cele mai moderne și dinamice facultăți ale Universității Babeș-Bolyai. Pe lângă noțiuni economice de bază, precum și cunoștințe și abilități aprofundate în domeniul afacerilor, studenții au șansa să-și însușească noțiuni de bază în matematică, precum și cunoștințe în domeniul tehnologiei informației.

COLABORĂRI: Universitatea de Ştiinţe Aplicate Nürtingen – Geislingen, Universitatea Siegen, Universitatea de Științe Aplicate din Schmalkalden, Universitatea Trier, Universitatea Economică Viena, Universitatea Graz, Universitatea Leipzig, Universitatea Bern, Freie Universität Berlin, Universitatea Bremen, Universitatea Freibourg, Universitatea de Științe Aplicate Eisenstadt, Universitatea de Științe Aplicate Würzburg, Universitatea de Științe Aplicate Wien
Universitatea de Științe Aplicate Hof
Universitatea Tehnică Chemnitz, ș.a.

POSIBILE ARII DE MUNCĂ: administrare întreprindere, relații economice internaționale, tranzacții financiare internaționale, economia producției și logistică, marketing și vânzări, finanțe, contabilitate internă și externă, audit, management organizațional, managementul resurselor umane, managementul firmei etc.

POSIBILE OCUPAŢII: Manager proiect, Business Analyst, Controller, Analist financiar, Referent resurse umane și multe altele.

CUNOŞTINŢE DE LIMBA GERMANĂ: Stăpânirea limbii germane este o condiție necesară și este pe propria lor răspundere.

CONTACT

  • Adresa:Str. Theodor Mihali, nr. 56-58, RO – 400591, Cluj-Napoca
  • Tel.: +40 264 418 652/3/4/5

PERSOANĂ DE CONTACT

  • Prof. Univ. Dr.Mihaela Drăgan
  • E-mail: mihaela.dragan@econ.ubbcluj.ro