Linia de Studii în Limba Germană (LSLG) din cadrul Universității Babeș-Bolyai are misiunea asigurării cercetării științifice și a pregătirii academice în limba minorității germane la toate ciclurile de studii universitare și postuniversitare și este formată din comunitatea cadrelor didactice, de cercetare, a studenților precum și a personalului didactic auxiliar și administrativ cu activitate de suport. LSLG își asumă responsabilitatea pentru susținerea, perpetuarea și promovarea tezaurului lingvistic și cultural german din România, mai ales din Transilvania și are țelul de a fi promotorul culturii și limbii germane în general.