PRORECTOR

Conf. univ. dr. Christian Săcărea

Linia de studii în limba germană, relația cu societatea – componenta socio-economică/fundraising

Tel:  +40-0264-405300, int. 5122

Fax: +40-0264-591906

E-mail: christian.sacarea@ubbcluj.ro

VICEPREȘEDINTELE SENATULUI

Christian Schuster

Vicepreședintele Senatului reprezintă și promovează interesele și problemele specifice ale Liniei de studii în limba germană la nivelul conducerii Senatului, în relație cu forurile de conducere ale universității, precum și în mediul național și internațional.

Tel: +40-0264-405300, int. 5472

Fax: +40-0264-591906

E-mail: christian.schuster@ubbcluj.ro

CONSILIUL LSLG

 
Consiliul LSLG, format din senatorii și reprezentanții LSLG în funcții de conducere precum și reprezentanți ai studenților, este principalul nostru organ decizional în ceea ce privește regulile comune, direcțiile de dezvoltare și scopurile strategice. 
 
Membrii Consiliului LSLG sunt:
 
NUMELE FUNCȚIA REPREZENTARE
Conf. dr. Săcărea Christian Prorector, directorul LSLG Facultatea de Matematică și Informatică
Lector dr. Bota Monica Prodecan Facultatea de Matematică și Informatică
Conf. dr. Brendea Gabriela Senator, prodecan Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor
Prof. dr. Drăgan Mihaela Director Departamentul de Ştiințe Economice şi Gestiunea Afacerilor în Limba Germană
Lect. dr. Câmpian Veronica Director LSLG Facultatea de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării
Șef lucrări dr. Craioveanu Cristina Reprezentant LSLG Facultatea de Biologie și Geologie
Şef lucrări dr. Havadi Nagy Kinga Xenia Reprezentant LSLG Facultatea de Geografie
Lect. dr. Stănescu Mirona Senator  Facultatea de Psihologie și Științele Educației
  Director de departament Departamentul de Pedagogie și Didactică în Limba Germană
  Director adjunct Departamentul de Pregătire a Personalului Didactic
Conf. dr. Szegedi Edit Director linie Facultatea de Studii Europene
Conf. dr. Vladu Daniela Director Departamentul de Limba şi Literatura Germană
Conf. dr. Abrudan Mirela Senator Facultatea de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării
Conf. Dr. Breckner Brigitte Senator Facultatea de Matematică și Informatică
Lect. dr. Schuster Christian Vicepreședinte Senat Facultatea de Studii Europene
Prof. dr. Balogh Andras Senator Facultatea de Litere
Stud. Dicu Mădălina Senator – student FSEGA Domeniul Științelor Reale, Organizații Studențești – linia germană
Stud. Lung Paul Valentin Senator – student FSE Domeniul Științelor sociale și umaniste
Stud. Ghenie Diana Student reprezentant Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor
Stud. Papuc Maria-Minodora Student reprezentant  Facultatea de Matematică și Informatică
Stud. Holzer Diana Student reprezentant  Facultatea de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării
Stud. Ciobanu Diana Elena Student reprezentant  Facultatea de Litere
Stud. Lăcătuș Denisa Student reprezentant – student FSPAC ONG-uri
 

GRUPUL SENATORIAL

Grupul Liniei de studii în limba germană din Senat se constituie din membrele/membrii Senatului UBB, alese/aleși în cadrul facultăților, respectiv a comunității studențești pe locurile alocate LSLG. Grupul pregătește hotărârile legate de LSLG și înaintează propunerile către Senat, Rectorat sau Consiliul LSLG, după caz.
Grupul este condus de vicepreședintele Senatului UBB și cuprinde următorii senatori:

Cadre didactice:
Prof. univ. dr. András Balogh
Conf. univ. dr. Brigitte Erika Breckner
Conf. univ. dr. Gabriela-Maria Brendea
Conf. univ. dr. Mirela-Codruța Abdrudan
Lect. univ. dr. Mirona Stănescu Horiana
Lect. univ. dr. Christian Schuster
Studenți:
Mădălina Dicu
Lung Paul Valentin

CONSILIUL STUDENȚILOR UBB-CSUBB

Consiliul Studentilor Universitatii Babes-Bolyai este entitatea oficiala de reprezentare a studentilor la nivelul universitatii, fiind activ implicat in forurile decizionale ale acesteia. Activitatea sa presupune promovarea drepturilor si a intereselor studentilor, atat cele de ordin academic, institutional, cat si cele de natura extra-curriculara.
 
In componenta sa intra Studentii Senatori si Studentii Cancelari ce reprezinta toate facultatile, liniile de studiu, doctoranzii si ONG-urile studentesti care intra sub umbrela universitara. Mecanismele decizionale, organizatorice si de reprezentativitate sunt reglementate prin Legea Educatiei Nationale (LEN), Carta Universitatii si Statutul Studentului.

CONSILIUL CONSULTATIV LSLG

Consiliul Consultativ al LSLG are rolul de a sprijini activitatea decizională și este format din reprezentanţii ai mediului de afaceri, la care se alătură şi Ambasadorul Germaniei în calitate de preşedinte de onoare.

MEMBRI

 

Ambasada Republicii Federale Germania în România