Specializare nivel licență: Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar în limba germană

DATE ŞI FAPTE: Din anul academic 1999/2000 a revenit universităţilor sarcina de a pregăti viitorii învăţători şi învăţătoare. Pentru a îndeplini această sarcină, Universitatea Babeş-Bolyai a introdus specializarea acreditată în limba germană dedicată pregătirii profesionale a învăţătorilor și educatorilor, specializare care este coordonată de Departamentul de Pedagogie și Didactică în Limba Germană. Diploma este recunoscută şi în străinătate.
Cursurile interactive, workshopurile, proiectele și activitățile extracurriculare sunt specifice specializării “Pedagogia Învățământului Primar și Preșcolar”/ linia germană. Studenții au posibilitatea de a beneficia de burse (DAAD, Erasmus) în străinătate.

COLABORĂRI: Specializarea oferă posibilitatea de a studia și la universitățile partenere: Universitatea Pedagogică Ludwigsburg/ Germania, Universitatea Koblenz-Landau/ Germania, Universitatea Regensburg/ Germania, Universitatea Wuppertal/ Germania, Universitatea Pedagogică Schwäbisch-Gmünd/ Germania, Universitatea Pedagogică Zürich/ Elveția
Universitatea Kärnten/ Austria

POSIBILITĂȚI DE ANGAJARE: Profesor PIPP la școlile și grădinițele cu limba de predare germană. Studiile de licență durează 6 semestre. Cursurile se desfășoară în limba germană, iar diploma este recunoscută la nivel internațional.

CUNOŞTINŢE DE LIMBA GERMANĂ: la nivel minim B2 conform CER (Sprachdiplom, TestDaF sau examenul de limba germană de la înscrierea la facultate)

CONTACT

  • Adresa:Str. M. Kogălniceanu, nr. 4, Cluj-Napoca
  • Tel./Fax: 004(0)-0264-592240

PERSOANĂ DE CONTACT

  • Lect. Univ. Dr. Mirona Stănescu
  • E-mail: mirona.stanescu@ubbcluj.ro

Interdisciplinar: Modulul pedagogic în limba germană

DATE ŞI FAPTE: Pentru toţi cei care tind spre o carieră didactică, Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic (în cadrul Facultăţii de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei) oferă posibilitatea de a urma modulul pedagogic în limba germană. Pregătirea durează trei ani şi are loc în paralel cu studiul. Înscrierea se face la începutul primului semestru de studiula Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic a Facultății de Psihologie și Științe ale Educației.

COLABORĂRI: Parteneriatele internaţionale ale Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic în limba germană cu Universitatea Pedagogică din Ludwigsburg, cu Universitatea Pedagogică din Zürich, cu Universitatea Regensburg, Universitatea Gießen şi cu Universitatea Bremen permit cadrelor didactice din aceste universități prestigioase în domeniul științelor educației să predea la departamentul nostru. Studenţii au posibilitatea să beneficieze de burse (DAAD, Erasmus) la universităţile partenere din străinătate.

POSIBILE ARII DE MUNCĂ: Absolvenţii noştri au posibilitatea de a lucra ca și cadre didactice în şcolile cu predare în limba germană din România.

CUNOŞTINŢE DE LIMBA GERMANĂ: Minim nivel B1

CONTACT

  • Adresa:Str. M. Kogălniceanu, nr. 4, Cluj-Napoca
  • Tel./Fax: 004(0)-0264-592240

PERSOANĂ DE CONTACT

  • Lect. Univ. Dr. Mirona Stănescu
  • E-mail: mirona.stanescu@ubbcluj.ro